Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıların zararları en çok ülkemizin en büyük sektörü olan inşaat sektöründe hissedilmektedir. Bunun sonucunda bazı inşaat firmaları konkordato ilan ederken bazıları da iflas etmektedir. Mali bilançoları bozulan bu firmalar zincirleme iflaslara ve toplu işten çıkarmalara neden olacak potansiyeldedir. Bütün bu olumsuz senaryoların engellenmesi için yapılabilecek düzenlemeleri ve sektörün beklentilerini açıklayalım:

Taahhütler İçin Fiyat Güncellemeleri

Müteahhit kelime anlamı olarak taahhüt eden anlamına gelmektedir. Terminolojik anlamı ise bir inşaat işini, önceden belirlenen fiyatlar çerçevesinde belirlenen zamanda yapmaya söz vermiş ve bu sözünün karşılığında bir teminat göstermiş kişilerdir. Müteahhitler ekonomik sorunlardan önce aldıkları işlerin fiyatlarını o dönemin şartlarına göre hesap etmişlerdir. Hiç kimsenin ön göremeyeceği malzeme fiyatlarındaki büyük artışların sonucu olarak inşaat firmalarının kar hesapları alt üst olmuştur.
Kar edilemediği gibi büyük zararlar da görülmektedir. Bütün bunlara ilaç olarak taahhüdü verilmiş işler için fiyat güncellemesi beklenmektedir. Özel sektörde müşteri ve müteahhit arasında yapılabilen bu güncellemenin, kamu müteahhitleri için de kararname çıkarılarak verilmesi yönünde ciddi bir talep oluşmuştur.

Konut Kredisindeki Faizlerin Düşürülmesi

Ülkemizde ev alan tüketicilerin büyük bölümü konut kredisi kullanmaktadır. Faizlerin çok düşük seyrettiği yıllarda kira öder gibi ev sahibi olma anlamına gelen bu krediler günümüzde ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. 2.50’lerin üzerinde çıkan faizler dört yıllık vade için 0’ün üzerinde faiz ödemelerin gündeme getirmektedir. Bu durum, konut ihtiyacı olan tüketicilerin vazgeçmesine sebep olmaktadır. Artan konut stoğunun talep görmemesi inşaat firmalarını zor durumda bırakmaktadır. Bu bağlamda konut kredisi faizlerinde düzenleme beklenmektedir.

Döviz Kurlarının Aşağıya Çekilmesi

İnşaat girdi maliyetlerinin büyük çoğunluğu döviz odaklıdır. Bunlara örnek olarak: çelik endüstrisinde fiyatlar dolar üzerinden belirlenmektedir. İnşaatlarda kullanılan pek çok yapı malzemesinin ham maddesi petrol türevi ürünlerdir. Döviz kurlarındaki artışlar bu ürünlerin fiyatlarında da rekor seviyeler görülmesine sebep olmaktadır. Sürdürülebilir bir sektör için döviz kurlarının dizginlenmesi gerekmektedir.

Devlet İşlerindeki Ödeme Sorunları

Mevcut ekonomik çalkantıların neticesinde kamu işleri yapan müteahhitler, yaptıkları işlerin parasını devletten alamadıklarından şikayet etmektedir. Bu durum müteahhitlerin işleri durdurmak zorunda kalmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak kamu ihalelerindeki ödeme sorunları sektörün kötüye giden durumunu daha da kötüleştirmektedir. Bu kapsamda acil önlemler alınarak ödemelerin düzene sokulması