Döviz Kurundaki Değişimlerin İnşaat ve Temizlik Sektörüne Etkileri

Ülkemizin en büyük sektörü inşaat sektörüdür. Bu büyüklüğünü ifade etmek için lokomotif sektör olarak isimlendirilmektedir. İnşaat sektörü üç yüzün üzerinde alt sektöre de iş imkanı oluşturmaktadır. Bu sektörlerden bazıları: boya […]