Ülkemizin en büyük sektörü inşaat sektörüdür. Bu büyüklüğünü ifade etmek için lokomotif sektör olarak isimlendirilmektedir. İnşaat sektörü üç yüzün üzerinde alt sektöre de iş imkanı oluşturmaktadır. Bu sektörlerden bazıları: boya endüstrisi, yapı malzemesi endüstrisi, beton santralleri, yapı kimyasalları üreten firmalar, orman ürünleri üreten firmalar ve demir – çelik endüstrisi ve tabi ki temizlik sektörüdür. Ülkedeki inşaat varlığının gelişmesi, bu ve bunun gibi üç yüzün üzerindeki sektörde ciddi gelişmeler kastedilmesine olanak sunarken; son dönemde döviz kurlarındaki değişimler inşaat sektörünü zor durumda bırakmaktadır. Sektörün zor duruma düşmesi beslediği alt sektörlerde de zincirleme etkiler yaratmaktadır. Ayrıca inşaat temizliği hususunda kullanılan kimyasalların ve temizlik maddelerinin genel olarak yurtdışı menşeli olması ve bu sebeple ithalatlarının döviz ile gerçekleştirilmesi de inşaat temizliği hizmeti almak isteyen inşaat firmalarının da bu hizmetlerden faydalanmasının maliyetleri artmaktadır. Döviz kurlarındaki değişimlerin inşaat sektörüne daha başka ne gibi zararları olduğunu inceleyelim:

İnşaat Çeliğinin Dolar ile İlişkisi

Çelik, demir madeninin karbonlu bir alaşımıdır. Demire oranla çok daha yüksek dayanıklılık sağlamaktadır. Ülkemizdeki inşaatlarda kullanılan donatı çelikleri, ülkemizde çıkarılan demir madenlerinden çıkarılır. Yerli imkanlarla işlenerek çeliğe dönüşür. Ne var ki, tamamen yerli bir tedarik zincirinden oluşan çelik endüstrisinde fiyatlar Amerika Dolarına endeksli olarak belirlenmektedir. Bunun sebebi ABD’nin dünyadaki çelik endüstrisinde egemen konumda olmasıdır. Döviz kurundaki değişimler sonucunda inşaat çeliği fiyatları da tarihi rekorlar görmüştür. Bunun doğal sonucu olarak inşaat girdi maliyetleri artmış ve sektör zor durumda kalmıştır.

Yapı Kimyasalları ve Petrol Türevi Yapı Malzemeleri

İnşaatlarda kullanılan yapı kimyasallarının büyük bölümü ithal ya da ithal ham maddeler ile hazırlanmaktadır. Kur artışlarının sonucunda bu kimyasallarının fiyatları da artmıştır. Yapı kimyasallarında oluşan artışlar, inşaat sektörünün girdi maliyetlerini yükseltmektedir. Bilindiği gibi ülkemizdeki petrol rezervleri çok sınırlıdır. Dövizdeki artış petrol fiyatlarını arttırmış bu da petrol türevi ham maddeler ile üretilen yapı malzemelerinde ciddi fiyat artışlarına sebep olmuştur.
Döviz Kuru – Faiz İlişkisinin İnşaat Sektörüne Etkileri
Çağdaş uygarlıkların benimsediği modern ekonomi metotlarında, artan kurların dengelenmesi için faiz artırımı ilaç olarak görülmektedir. Ülkemiz de bu çağdaş metoda sadık kalarak faizleri ciddi oranda arttırarak ülkeye döviz girmesini amaçlamıştır. Bu yöntem kısmen başarılı olup kurları düşürse de artan faiz inşaat sektörü için zarar anlamına gelmektedir. İnşaat projelerinin büyük bölümü kredi ile yapılmaktadır. Konut almak isteyen tüketiciler de büyük oranda kredi ile işlem yapmaktadır. Faizlerin yükselmesi, yatırımların yavaşlamasına ve konut ihtiyacı olan tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemesine sebep olmuştur.